Kachel uitgerust met 5E

Schematisch weergegeven vooraanzicht van de 5E module.

OVER 5E

Hitte uit verbrandingsgassen

De techniek waarmee de hete verbrandingsgassen worden gebruikt om via de stenen mantel de ruimte te verwarmen wordt ook gebruikt voor de warmtewisselaar. Dat betekent dat de warmtewisselaar niet direct wordt verhit door het vuur in de kachel. De 5E Hout CV onttrekt de warmte aan de verbrandingsgassen. Dat verhoogt de veiligheid en zorgt bovendien voor ongestoorde verbranding van het hout. De kachel kan zo de hoge temperaturen, nodig voor een schone verbranding en een laag houtverbruik, blijven bereiken.

Elementen en energie

5E lijkt een technische aanduiding maar is dat niet. Hout, vuur, aarde, metaal en water zijn de vijf elementen in de Chinese geneeskunst, die zich bezighoudt met energiestromen in het lichaam. Het zijn ook precies die elementen die het mogelijk maken de energie van houtgestookte kachels duurzaam in te zetten voor warmwatervoorziening. De naam 5E Hout CV voor de module met de warmtewisselaar die dat mogelijk maakt, verwijst daar naar.

© Copyright 2011-2012 EnergiekProduct.nl
www.5-E.nl is een product van EnergiekProduct
Design by IforDesign.nl